Het doorgeven van de kennis van de oude Egyptenaren is één van mijn grote liefdes en passies. De afgelopen jaren heb ik met ontzettend veel plezier in mijn praktijk in Nederland de zevendaagse Cursus ‘ In de voetsporen van de oude Egyptenaren’ gegeven. Op dit moment ben ik echter volop bezig om voor het House of Life in Abydos de eerste House of Life Healing conferentie te organiseren.

Ik heb daarom besloten het komende seizoen 2018 – 2019 de Zevendaagse ‘In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen’ aan te bieden in de vorm van drie losse workshop dagen.

Workshop dag 1 zal plaats vinden op zondag 16 september 2018. In 2019 worden de twee vervolg workshop dagen aangeboden op zondag 10 februari en zondag 19 mei.

De kosten voor deze drie losse workshop dagen zijn € 100, – per dag. Het is inclusief koffie, thee en lunch. De dag begint om 10:30 u en duurt tot 16:30u.

De onderwerpen waar we ons tijdens deze workshop dagen op richten zijn:

Dag 1. Kosmologie van het oude Egypte. We verdiepen ons in de mythologie, de mysteriën en het spirituele nalatenschap van de oude Egyptenaren waarin het scheppingsverhaal en het ontstaan van het Universum en Aarde centraal staan.

Dag 2. De archetypische universele krachten die de Egyptenaren omschreven als Goden en Godinnen. We gaan ervaren dat deze archetypische universele krachten nog steeds als een blauwdruk in ons aanwezig zijn en de bron vormen van scheppingskrachten in en buiten ons.

Dag 3. Mensbeeld van de oude Egyptenaren en hoe de mens zijn plek in het Universum innam. We houden ons bezig hoe zij dachten over ziekten en gezondheid en hoe zij daarmee omgingen. Mensbeeld van de Egyptenaren en welke methoden werden gebruikt om ziekten te helen.

Zevendaagse In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen`

‘In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen’ is een healing opleiding en initiatie waarin ik al mijn spirituele en therapeutische ervaringen en de kennis die ik sinds 2007 in Egypte en daarvoor heb opgedaan, heb samengebracht.

1. reisinformatie juli aug. 2013

Het is een cursus en initiatie die in twee delen wordt aangeboden. Deel één bestaat uit een zevendaagse cursus & lesdagen die in Nederland worden gegeven en wordt afgesloten met een initiatie. Deel twee bestaat retraite verblijf in het House of Life Abydos Egypte. In de opzet vullen de cursus en het retraite verblijf elkaar in belangrijke mate aan en horen ze bij elkaar maar het is ook mogelijk alleen de zevendaagse cursus te doen, met en al dan niet in een later stadium een retraite verblijf.

Het is een cursus & retraite die je mee terug neemt in Tijd en Ruimte en je tegelijkertijd in het Hier en Nu een innerlijk pad wijst naar inwijdingen, heling en leringen uit het oude Egypte.

Het is bedoeld voor mensen die het boeiend vinden en zoekende zijn thema’s op zielen niveau in zichzelf te helen en in zichzelf het spiritueel healerschap willen ontwikkelen vanuit de Egyptische mysteriën en daarvoor bereidt zijn om met de grootste helende en scheppende energie die het universum omvat, de onvoorwaardelijke Universele liefde, samen te werken en bereidt zijn deze energie gedurende de cursus en reis als toetssteen te gebruiken.

Waar en wanneer:

De zeven ontmoetingen en lesdagen worden op de Ervaringsplek Gaia Healing Center in Ruurlo gehouden en vinden steeds plaats op zondagen in de maanden september t/m maart. De cyclus wordt afgesloten met het retraite verblijf in het House of Life in Egypte die in maart zal plaats vinden en treden we letterlijk in de voetsporen van onze voorvaderen, the ancestors.

943130_413898018717662_1016139988_n

Wat is het doel van de ontmoetingen en wat houden de lesdagen in?

Doel van deze zeven les dagen is een zodanig proces en ontwikkeling bij de deelnemers in gang te zetten dat poorten zich kunnen openen en bewustzijn kan worden ontwikkelt zodat tijdens de initiatie reis oude verbindingen weer kunnen  worden geïnitieerd en ervaren waardoor een zo groot mogelijk profijt van de uiteindelijke initiatie reis kan worden genoten en de deelnemers voorbereid op weg gaan.

Wordt niet voor de retraite gekozen dan is het doel de deelnemer in de cursus kennis aan te bieden, zielen thema’s uit te werken zodat nieuwe mogelijkheden ontstaan en het spirituele levenspad in grotere blijheid en vrijheid kan worden ervaren.

De zielen thema’s die tijdens deze ontmoetingen en lesdagen in de deelnemers worden aangeraakt zullen op basis van liefde, met het grootste respect en integriteit in de groep gedeeld, gedragen en gezamenlijk geheeld worden en vormen een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling en de attitude die de spiritueel healer door maakt en zich eigen maakt.

Mocht het healerschap niet het doel zijn dan vormen het oplossen van persoonlijke zielen thema’s in gezamenlijkheid en het ontwikkelen van nieuwe ervaringen en nieuwe mogelijkheden het proces van de deelnemer op zijn of haar levenspad.

Onderwerpen:

Dag 1. Kosmologie van het oude Egypte. We verdiepen ons in de mythologie, de mysteriën en het spirituele nalatenschap van de oude Egyptenaren waarin het scheppingsverhaal en het ontstaan van het Universum en Aarde centraal staan.

Dag 2. De archetypische universele krachten die de Egyptenaren omschreven als Goden en Godinnen. We gaan ervaren dat deze archetypische universele krachten nog steeds als een blauwdruk in ons aanwezig zijn en de bron vormen van scheppingskrachten in en buiten ons.

Dag 3. Het mensbeeld van de oude Egyptenaren en hoe de mens zijn plek in het Universum innam. Hoe zij dachten over ziekten en gezondheid en hoe zij daarmee omgingen.

Dag 4. Het mensbeeld van de Egyptenaren en welke methoden werden gebruikt om ziekten te helen.

Dag 5. Het ondergaan en het toepassen van het Egyptische voetbad en voet reflexmassage. Informatie over diverse massage oliën en hoe we deze in kunnen zetten bij diverse lichamelijke klachten. We gaan praktisch aan de slag met de toepassing van de Egyptische massage.

egypt

Dag 6. Kruiden remedies die hun werking hebben bewezen en heden ten dage goed toepasbaar zijn.

Dag 7. We sluiten het proces af en richten ons op de initiatie reis die een maand later zal plaats vinden.

Van groot belang is dat alle informatie en kennis die aan wordt geboden niet enkel alleen met ons intellect wordt opgenomen maar juist innerlijk in ons hart wordt ervaren. Dan wordt intellectuele kennis met het hart verbonden en ontstaat innerlijke wijsheid, innerlijk weten.

Om dit te bewerkstelligen zal gedurende de lesdagen naast kennis overdacht ook gewerkt worden met meditatie, rituelen, de stem en gezamenlijke healing opdrachten, persoonlijke opdrachten om thuis aan te werken en een afsluitende initiatie.

Omdat er procesmatig gewerkt wordt en ieders inbreng in de groep van belang is voor de persoonlijke ontwikkeling die in gang wordt gezet, schrijf je je in voor alle zeven zondagen. De retraite is niet verplicht.  

Het cursusbedrag van € 700, – mag aan het begin van de cursus voldaan worden. Is dit lastig dan kan ook per lesdag betaald worden.    

Retraite:

Het retraite verblijf zie ik als een feestelijke voortgang van ons proces waarin puzzelstukjes in ons zelf op hun plek vallen. Een hernieuwde kennismaking en verbinding met Egypte. Een spiritueel thuisland waarin de poorten die tijdens de zeven dagen in Nederland in ons zijn geopend, opnieuw verbonden worden met het spirituele thuisland Egypte en de  Aarde waardoor het licht van onze ziel vele malen mooier en groter kan gaan schijnen. Zodat wij bij terugkomst meer onze plek op de Aarde in kunnen gaan nemen. De plek waarvoor we bedoeld waren te zijn…….Mens, scheppend wezen, levend vanuit liefde, vanuit onze kracht en authenticiteit.

Ervaringen van de deelnemers aan de zevendaagse 2015 – 2016 ‘In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen’

12980656_1015415788540013_910775703_n

Review Tineke de Graaf:

Mijn naam is Tineke de Graaf, ik ben 55 jaar en ondernemer.

Ik ben ervan overtuigd dat wij allen ontstaan zijn vanuit één bron die liefde is en dat die liefde onvoorwaardelijk is. Vanuit die overtuiging probeer ik te leven en verbinding te zoeken met alles wat leeft. Dat is mijn uitdaging als persoon en in het bijzonder als ondernemer. Vele malen wordt mijn vertrouwen hierin op de proef gesteld en lukt het niet of moeizaam.

In september 2015 ben ik daarom de cursus; In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen’ gaan volgen.

Kort samengevat wilde ik meer weten over de oude Egyptenaren en hoe zij vanuit die bron van liefde probeerden te leven. Ik zocht tools.

De cursus.

De opzet van de cursus, eerst in Ruurlo, 7 zondagen in 7 maanden was een prettige verdeling in mijn drukke leven.

De deskundige begeleiding van Yvon, haar ervaringen, tools, de meditaties en rituelen, de stem en een muziekinstrumenten gaven een gevoel van thuis komen.

Het delen van ervaringen met de groepsleden die op hun manier verbinding zoeken in het leven, ieder op haar unieke wijze heb ik als zeer waardevol ervaren en veel van geleerd. De verbinding met de groep als geheel, het zusterschap, ervaar ik als een rijkdom voor mijn verdere spirituele pad..

De retraite:

De retraite heb ik als een logische vervolg stap gevoeld op mijn spirituele pad. Helaas staat Egypte bekend als een onveilig land om naar toe als wel er doorheen te reizen,maar waar is tegenwoordig wel echt veilig, denk maar aan Parijs. Ik heb geen moment getwijfeld om naar Egypte te gaan en me tijdens de reis ook geen moment onveilig gevoeld.

De retraite in het House of Life is namelijk goed georganiseerd en de professionele begeleiding van Yvon is geweldig. 

Mijn geest moest wel wennen aan de “ inspanning”, deels vanwege het klimaat en de energieën maar grotendeels omdat ik er niet meer hard voor kon (weg)lopen.

De retraite, mijn groepsgenoten, de mensen die ik ontmoet heb in Egypte en in het bijzonder Yvon,ze hebben mijn leven verrijkt.

De cursus In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen’ kan ik dan ook een ieder aan bevelen die meer wil weten over zichzelf, de oude Egyptenaren en de bron.

Ervaringen van de deelnemers aan de zevendaagse 2014 – 2015 ‘In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen’
Lieve Yvon,
Het zijn zeven intense dagen geweest met voor mij nieuwe informatie over het oude Egypte waar jij lieve Yvon…met héél veel passie over kon vertellen.
 
Voor mij is het ook een héél persoonlijke groei en ontwikkeling geweest waarin ik ook een ‘dieper’ stukje onzekerheid en angst tegenkwam. En dit alles ondersteund door jou Yvon/Aset met alle liefde die jij in jou hebt.
 
Het is een mooie en goede ervaring geweest die wij met z’n drieën hebben mogen delen! De laatste dag was best bijzonder…..op het einde van de middag na de inwijding verscheen er na de buien een prachtige Regenboog.
Dank je wel lieve Yvon en Tineke! Marleen
Ervaringen zevendaagse Tineke:
Vandaag De Zevendaagse cursus ‘ In de voetsporen van de Oude Egyptenaren hoe zij heelden en onderwezen’ van Yvon Taken afgesloten.
Het was een fantastische innerlijke reis. Ik kan het iedereen aanraden die op zoek is naar innerlijke groei in het spirituele zijn en onvoorwaardelijke liefde. De cursus is 1 keer in de maand en wordt in september weer herhaald. Binnenkort meer… Nu eerst even nagenieten. Bedankt Yvon – Tineke de Graaf
Ervaringen zevendaagse Yvon/Aset: 

‘Grote dankbaarheid naar het Universum is wat ik voel. Vandaag werd weer eens bewezen dat de Neturu, de Creatie krachten om ons heen er waren en in ons vibreerden. Hoe synchroon heeft zich alles in ons ontvouwt…..

Een woord van dank aan Willemien Timmer Praktijk Apofyliet voor het creëren van de haar Sacred Khemitian kaartenset. Het werd de poort naar een andere dimensie, de oerkrachten, de Bron, het oude Egypte.

Dank dank dank! Dank aan Paulo Coelho voor het schrijven van het boekje ‘De hoogste gave’ . De hoogste gave in ons…de Liefde….Het werd onze gids en leidraad om in ons de onvoorwaardelijke Universele liefde te openen. Zijn teksten raakten de diepe kern van pijn en teleurstelling en werden aanmoedigingen om in ons de onvoorwaardelijke liefde te beoefenen en boven ons zelf uit te stijgen.

De schoonheid, het genieten, de blijdschap en liefde voor muziek en zang werd door Hathor vol humor gebracht. Hoe mooi is de liefde, hoe mooi is het leven!!

En …..nadat we de heropening en de hernieuwing met de Bron van Liefde en Creatie in ons hadden bekrachtigd verscheen de regenboog aan de hemel.

Regenboog bruggen creëren tussen mensen, landen en werelden en ons doet verbinden met de vier hoekstenen van de Aarde en Universum.

Yvon/Aset