Ontstaansgeschiedenis Omm Sety – Horus – Yvon/Aset en het House of Life 

De vrouw die aan de wieg heeft gestaan van het ontstaan van het huidige House of Life en nog steeds als inspiratiebron dient is de befaamde Engelse dame Dorothy Eady. In Abydos beter bekend als Omm Sety. Haar leven kenmerkte zich door haar herinnering, haar liefde en diep respect voor de religie uit het oude Egypte.

Haar leven lang wijdde zij zich aan het in kaart brengen van de wijze waarop de oude Egyptenaren hun religie beleefden. Hoe en waarom zij, van farao tot het dagelijkse leven, hun diepe religieuze verbinding tussen de Aarde en de krachten uit het Universum in monumentale architectuur en kunstvormen tot uitdrukking brachten. In deze zoektocht naar duizenden jaren oude kennis nam de tempel van Seti I te Abydos in haar hart een heel bijzondere plaats in. Zij voelde er als geen ander de Levende Krachten welke voor haar nog steeds tastbaar aanwezig waren, aanwezig als energieën, verborgen in elk reliëf, in elke kapel van deze bijzondere tempel. 

Zij wist als geen ander hoe uniek deze spirituele kennis was geweest en hoe deze was in gezet.Hoe deze religie een fundament was gaan vormen voor de wereld religies die zich hieruit ontwikkeld hebben. Deze kennis en haar liefde voor het oude Egypte, in het bijzonder haar liefde voor de tempel van Sety I, droeg zij tijdens haar leven op een unieke als al even markante wijze uit en maakte haar al tijdens haar leven legendarisch.


Om deze kennis veilig te stellen leefde in haar al vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw de droom een centrum te bouw. Een centrum waar de kennis over de healingen en de rituelen uit het oude Egypte opnieuw weer ingezet zouden kunnen worden. Een centrum waar de kennis over de healingen en rituelen door gegeven zouden kunnen worden aan hen die daarvoor bereid waren de weg van een duizenden jaren oude spirituele traditie opnieuw weer binnen te gaan. Te leren zich weer af te stemmen op de krachten uit het Universum, de Neteru het rijk van de Goden en Godinnen met hun wijsheid in zich om de rituelen af te stemmen om de Ba ( ziel ) van de mens te bevrijden en weer in het licht te zetten.

Horus

In de loop van haar leven draagt Omm Sety haar kennis over op de jongeman die zij als kleine jongen onder haar hoede heeft genomen. In deze jongen, in zijn dagelijks leven Mohamed El Khader Gad Ahmed geheten, herkent zij zijn speciale gaven, zijn spirituele begaafdheid en zijn spirituele verbinding met het oude Egypte. Als deze Mohamed op elfjarige leeftijd haar een bijzonder visioen beschrijft besluit zij hem voortaan de naam Horus te geven. Na jaren van intensieve training en inwijdingen om te kunnen werken met de kennis uit het oude Egypte en de oude rituelen draagt zij niet alleen aan hem haar levenswerk over maar ook de opdracht het centrum tot leven te brengen en te verwezenlijken.

In 1981 overlijdt Omm Sety en vanaf dat moment is het de jonge Horus die haar werk voort zet en de verantwoordelijkheid op zich neemt om haar droom te verwezenlijken. Wat hij dan niet kan vermoeden is dat deze droom alles van zijn doorzettingsvermogen zal vragen.

Yvon

In 2007 brengt een samenloop van omstandigheden de Nederlandse muziektherapeute Yvon Taken naar Egypte. Haar leven lang al zet zij muziek in om healing en ontwikkeling in de ziel van haar medemens tot stand te brengen. Met haar muziek werkt zij in de vele werelden waarin een ziel kan verkeren. Van de wereld van het pure zijn van het pasgeboren kind tot de mens waarin het loslaten van het leven een doel op zich is geworden. Van het verstandelijk beperkte kind tot het gekwetste kind en van de gezonde mens tot de gekwetste mens. Van het gericht zijn op het creëren van harmonie en zuiverheid tot het dienen van de ziel die in zijn meest donkere uitzichtloosheid van het bestaan is terecht gekomen en zijn eigen licht nauwelijks meer kan herkennen. Het is de dienstbaarheid aan elke ziel om dat wat ooit kracht was te hervinden en dat wat ooit licht was te herstellen.

Yvon en Horus

In Abydos wordt haar hart op bijzondere wijze geraakt als ze in 2007 hernieuwd kennis maakt met de tempel van Sety I. De kennismaking met Horus in deze tempel is als een herinnering die gevat in beelden haar laten zien wat ooit met hem in deze tempel werd gedeeld. Een innige samenwerking in het healerschap en dienstbaarheid aan de mensheid in het House of Life van weleer van deze bijzondere tempel in het oude Egypte.

breed 560327_346987782056924_330020120_n

Tempel van Sety I

Horus en Yvon/Aset

In tijd en ruimte blijkt vanaf dat moment het verloop van haar leven een voorbereiding te zijn op wat in een hernieuwde vorm opnieuw staat te gebeuren. Opnieuw samenwerken als healers van weleer in het teken van dienstbaarheid aan de mensheid van nu. De droom van Omm Sety om een House of Life te creëren, die na haar dood werd overgedragen aan Horus, wordt nu een gezamenlijke droom. Het uitzetten van een doel, een gezamenlijk doel en het dragen van deze verantwoordelijkheid wordt nu een gedeelde verantwoordelijkheid. Een oude herinnering verwordt tot een proces van creatie. Een proces, waarin in de innige samenwerking tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe de juiste balans wordt gevonden om wederom te healen met de krachten uit het oude Egypte onder haar ancient naam Aset (Isis).

Een droom wordt werkelijkheid.

Een droom die uiteindelijk geheel gerealiseerd is dankzij de inzet van vele, vele mensen waaronder het Nederlandse echtpaar Hans en Ria Meihuizen. De droom van Omm Sety is wonder boven wonder werkelijkheid geworden! De toekomst van het House of Life in Abydos, op zo een oprechte en liefdevolle manier door Horus en Aset in 2009 gestart, kan echt beginnen. Een plek die ruimte biedt aan hen die in eerlijkheid en oprechtheid willen werken aan hun spirituele Zijn. Een plek wat alles in de mens zal aanraken wat aangeraakt wil worden en naar het Licht brengt ….al het goede in ons  – het Licht in ons dat dienstbaar wil zijn – als mede het donker – datgene in ons dat wacht om geheeld te worden en getransformeerd wil worden naar Licht.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 Hotel Healing centre House of Life Abydos

Persoonlijke impressie over de ontwikkelingen vanaf 2008 over het ontstaan en de opbouw van dit bijzonder project.

Met grote liefde, vertrouwen, compassie en grote focus wijd ik sinds 2008 mijn leven  aan de opbouw en het tot stand brengen van een zeer bijzonder project in het Egyptische dorp Abydos, het creëren en het bouwen van het Hotel Healing centre House of Life in Abydos Egypte. Een hotel annex healing centrum waarin wordt gewerkt met de kennis, de rituelen en de healingwijzen uit het oude Egypte.

Maart 2008. Horus en Aset tijdens een bezoek aan de Gab, de heilige plek gelegen in de bergen achter de tempel van Abydos. Een spontaan moment van bezegeling van onze wederzijdse verbondenheid. Gebaseerd op integriteit en de innerlijke spirituele kennis van de waarde van onzelfzuchtige liefde en kracht. Nog niet vermoedend dat dit bedoeld is om als fundament te gaan dienen om een droom te verwezenlijken en deze gezamelijk in de toekomst te gaan uitdragen. Het creeëren van een betere wereld begint door jezelf te helen, jezelf lief te hebben en te gaan durven staan voor datgene waarvoor je bedoeld bent te zijn. Dan zal de ware essentie van je ziel de Aarde als licht gaan versterken en kunnen wij als mensheid uiteindelijk uitgroeien waarvoor wij bedoeld waren te zijn. Scheppende, creërende en liefhebbende wezens.

Maart 2008. Horus en Yvon/Aset tijdens een bezoek aan de Gab, de heilige plek gelegen in de bergen achter de tempel van Abydos. Een spontaan moment van bezegeling van onze wederzijdse verbondenheid. Gebaseerd op integriteit en de innerlijke spirituele kennis van de waarde van onzelfzuchtige liefde en kracht. Nog niet vermoedend dat dit bedoeld is om als fundament te gaan dienen om een droom te verwezenlijken en deze gezamelijk in de toekomst te gaan uitdragen. Het creeëren van een betere wereld begint door jezelf te helen, jezelf lief te hebben en te gaan durven staan voor datgene waarvoor je bedoeld bent te zijn. Dan zal de ware essentie van je ziel de Aarde als licht gaan versterken en kunnen wij als mensheid uiteindelijk uitgroeien waarvoor wij bedoeld waren te zijn. Scheppende, creërende en liefhebbende wezens.

Sinds 2008 werk ik samen met de Egyptische healer Horus en hebben we onze energieën en onze spirituele gelofte aan Osiris, bezegeld in 2008 in de kleine Osiris kapel in de tempel van Sety I in Abydos, ingezet om het House of Life te creëren en te ontwikkelen om er te werken met de Ancient Egyptian healingen, de oude kosmologische kennis en healing rituelen van de oude Egyptenaren.

Met heel veel liefde, passie en compassie heb ik in deze periode mijn Isis, Hathor, Bastet en Seghmet energie ontwikkeld en heb ik met deze Universele krachten het innerlijke House of Life opgebouwd en vertegenwoordigd waarin de opleiding Ancient Egyptian Healing vorm kreeg en werd ontwikkeld tot een traject van persoonlijke healing en spiritueel healerschap en heeft menige gast deelgenomen aan de Hathor Healing Reis, de Hathor Cultuurreis, de zo intense zandhealing kuur mogen ondergaan en of heeft in het House of Life een liefdevol Hathor retraite verblijf ervaren. En zo zette Horus in deze afgelopen zes jaren, naast zijn healingkwaliteiten en verbinding met de Gab, zijn gidsen Ani en Omm Sety, vooral zijn kennis en talenten in om het materiële House of Life op te bouwen en gaven we zo in onze gezamenlijke, bezielde samenwerking, verbinding en healerschap, leiding aan het House of Life in het mannelijke en vrouwelijke principe en mogen wij met recht zeggen dat wij tezamen in deze afgelopen zes jaren een bijna bovenmenselijke prestatie hebben geleverd.

De liefdevolle energie van het innerlijke House of Life leeft in mij, Yvon/Aset, voort en ik blijf als Aset de principes van het House of Life gebaseerd op liefde en integriteit uitdragen, waar dan ook ter wereld. Het betekent dat we in ons healerschap Spiritueel Zuiver en liefdevol Dienstbaar zijn aan diegene die op deze Aarde onze steun nodig hebben en healing zoeken, gelijk het House of Life, Per Ankh, Huis van Leven in het oude Egypte welke verbonden was aan de zo bijzondere tempel van Sety I in Abydos.

Het House of Life, gelijk de Per Ankh, voor Horus en mij in 2008 het grote voorbeeld, gefundeerd op het gedachtegoed van Omm Sety als inspiratiebron. Een doel waar we met zoveel liefde en inzet naar hebben gestreefd om het te creëren en te realiseren en wat uiteindelijk ook dankzij de inzet van vele, vele mensen is gelukt. Eerst de mensen die het voorbereidende werk hebben gedaan en het ‘Oude House of Life hebben gecreëerd, de Nederlandse hypotherapeut Eddy Meijer en de Amerikaanse Doris Cid en daarna alle mensen die op het pad van het House of Life kwamen waardoor het lukte het huidige prachtige Hotel Healing Centre House of Life in Abydos te realiseren.  We mogen oprecht trots zijn op elkaar zijn dat we dit gezamenlijk hebben kunnen realiseren!