Doelstellingen Foundation House of Life Abydos

De Foundation House of Life Abydos is in 2010 opgericht met als doel sociaal culturele projecten in het dorp Abydos te realiseren. Daarmee ondersteunt zij in actieve zin het Hotel Healing centre House of Life in haar doelstelling om voor het dorp Abydos van betekenis te willen zijn.

Sinds 2010 ondersteunt de foundation het onderwijsproject en heeft het diverse persoonlijke hulpverleningsprojecten ten bate van de inwoners van Abydos gefinancierd. In 2013 is door toedoen van de foundation de kleuterschool van Abydos gerealiseerd en nu biedt zij een helpende hand in de ondersteuning van de kleuterschool van Abydos.

lp.aspx_-1024x430

Het Foundation House of Life Onderwijsproject

Het Foundation House of Life onderwijsproject ondersteunt dertig kinderen uit arme families in de jaarlijkse onderwijskosten en alles wat zij nodig hebben gedurende het schooljaar; schooluniform, sportkleding, vrije tijdskleding en leermateriaal.

De foundation is in 2017 een nieuwe koers gaan varen hoopt via vaste donateurs dit project te financieren.

Toekomstige doelstellingen Foundation House of Life Abydos

Muziek – Dans en Theater zijn prachtige en Universele mediums en worden over de hele wereld ingezet om de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren en te ondersteunen. Het geeft kinderen de kans om goede en nieuwe ervaringen over zichzelf en met elkaar op te doen.

In de toekomst hoopt de Foundation naast het financieel ondersteunen van het onderwijsproject, er ook te zijn voor de kinderen van Abydos en is zij voornemens om in het House of Life zelf voor de  kansarme kinderen van Abydos – De Kinderweek van Abydos te organiseren met daarin muziek – dans en theater workshops.

Zo bouwen we wereldwijd aan verbroedering en ontwikkeling en hoop op een betere toekomst voor iedereen. Doet u mee? Wij zijn blij met iedere gift! U steunt de foundation ook door de aankoop van onze pennen, tassen, kalenders, meditatie- en notitieboeken en onze ansichtkaarten. Hartelijk dank daarvoor!

 Uw giften zijn welkom op Rabobank rekeningnummer:

IBAN: NL94RABO 0111398886 – BIC: RABONL2U 

tav Stichting Foundation House of Life Nederland

foundation@houseoflife.info

Programma Week van Abydos 2019

De eerste Foundation House of Life Donateurs verwendag 2017

Na zeven jaren een nieuw concept:

Na zeven jaren in Nederland De Week van Abydos te hebben georganiseerd waarin mensen die de foundation wilden steunen diverse workshops, presentaties en lezingen konden bijwonen op basis van een vrije gift, werd dit jaar besloten ons te richten op het werven van vaste donateurs om vervolgens als blijk van dank voor de vaste donateurs een verwendag te organiseren.

En zo geschiedde het dat op zaterdag 24 juni 2017 de eerste Foundation House of Life verwendag bij Sjef en Yvon Taken in Ruurlo werd gehouden. Het werd een prachtige verwendag getuige de evaluaties van o.a. Marloes en Anja die u zeker moet lezen.

Wij zijn nog steeds blij met iedere vaste donateur en wij blijven zeker werven want het onderwijsproject is op dit moment nog niet helemaal gedekt door voldoende donateurs!

Van het invoeren van een nieuw concept leer je ook. Wat wij in ieder geval nu al hebben geleerd is dat we door blijven gaan met het organiseren van de donateursverwendag voor onze vaste donateurs maar dat we hebben gemerkt dat De Week van Abydos met haar workshops, presentaties en lezingen toch een belangrijk deel van de opbrengsten vormden om het onderwijsproject te kunnen financieren.

Daarom toch ieder jaar weer De week van Abydos die dit jaar van maandag 17 t/m zondag 23 juni 2019 zal worden gehouden. De donateursverwendag staat gepland op zaterdag 22 juni.

Wil je weten hoe het programma van De Week van Abydos 2019 eruit ziet klik dan op Programma Week van Abydos 2019

Wilt u weten hoe men de eerste donateurs verwendag heeft ervaren klik dan op Donateur-verwendag 2017

Afscheid van Miryam Droop en Ineke van Sterkenburg.

De donateurs verwendag 2017 werd tevens de laatste activiteit van Miryam en Ineke als Foundation bestuursleden. Tijdens de verwendag hebben we afscheid van hen genomen.

Sinds de oprichting van de Foundation in 2010 zijn zij betrokken geweest om de doelstellingen van de Foundation te realiseren. Zij hebben dit met hart en ziel en vol liefde voor het House of Life en het dorp Abydos gedaan en door hen is mede de regenboogbrug tussen Nederland en Egypte tot stand gekomen.

Miryam en Ineke, heel veel dank voor alles wat jullie hebben gedaan in goede en slechte tijden. Ook namens alle donateurs danken wij jullie voor de vele goede jaren en de fijne samenwerking!

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe en hopen elkaar weer te ontmoeten in onze volgende nieuwsbrief waarin wij verslag doen van de uitreiking van de schooluniformen aan de groep kinderen die de Foundation onder haar hoede heeft genomen.

Foundation House of life Abydos:

Terugblikken: 

De week van Abydos 2016 in het Gelderse Ruurlo

Voor het zevende jaar op rij en tevens voor de laatste keer in deze opzet, zijn wij er als foundation in geslaagd om in het Gelderse Ruurlo De week van Abydos te organiseren met als doel geld in te zamelen om het Foundation House of Life onderwijsproject in Abydos te kunnen bekostigen.

De hele week werden er workshops, presentaties, activiteiten en consulten  aangeboden waar deelnemers op basis van een vrije gift aan deel konden nemen.

Het is een daverend succes geworden! Het banksaldo laat een bedrag zien van ruim € 3500, – en zal waarschijnlijk nog oplopen.

Dit betekent dat het onderwijsproject 2016 – 2017 wederom is gefinancierd maar dat ook al een bedrag opzij kan worden gelegd om het onderwijsproject 2017 – 2018 te financieren en mogelijk kunnen we al iets opzij leggen voor onze nieuwe doelstelling De kinderweek in Abydos 2018.

Tijdens deze week krijgen kansarme kinderen in het dorp een week lang workshops en activiteiten aangeboden op het gebied van muziek – dans en theater. Daarmee bieden we de kinderen de kans om goede en nieuwe ervaringen over zichzelf en met elkaar op te doen. Deze wens wordt nu een realiteit.

Wij willen alle vaste donateurs en iedereen die een vrije gift heeft gegeven ontzettend bedanken!! Wij willen al diegene die ons de afgelopen zeven jaren zo hebben bijgestaan enorm bedanken voor hun inzet! Alleen samen zijn we tot grootse dingen in staat.

Na zeven jaren een nieuw concept: 

Na zeven jaren in Nederland De Week van Abydos op deze wijze te hebben georganiseerd is de tijd aangebroken voor een nieuw concept. In dit concept  zal onze focus gericht zijn op het werven van vaste donateurs. Als foundation gaan wij vervolgens iets terug doen als dank voor dit vaste donateurschap in de vorm van een donateursverwendag. Deze staat gepland op zaterdag 24 juni 2017 en wordt vanaf 11:00 u gehouden in de natuurtuin van de familie Taken.

Het bestuur Foundation House of Life Abydos

Egypte: Mohamed Abdelmotagally – Nederland: Miryam Droop – Ineke van Sterkenburg – Yvon Taken

Foto reportages:

Week van Abydos 2016: 

Uitreiking van de schoolkleding in het House of Life oktober 2015