Misschien heb je al langer de wens de cultuur van het Oude Egypte te bezoeken en wil je deze in de diepte ervaren. Misschien voel je een behoefte aan inkeer om op ziels- niveau te willen werken aan een thema wat al langer in je leven van invloed is op je functioneren. Mogelijk vraagt je fysieke gesteldheid om extra aandacht. De Hathor Healing Journey is door het House of Life speciaal samengesteld om aandacht te schenken aan persoonlijke thema’s en het persoonlijk proces van elke deelnemer.

Daarnaast vormen meditaties, healingen, massages, klankhellingen, behandelingen op bijzondere krachtplekken in de tempel van Abydos en het House of Life een belangrijk onderdeel om te werken aan het persoonlijk proces van elke deelnemer.

Delen is Helen. De processen worden in groepsbijeenkomsten onder leiding van Yvon/Aset en Horus gedeeld en waar nodig individueel door haar verduidelijkt.