Abydos als Sterren poort 

Waarom een verblijf in Abydos en het House of Life als zo helend maar ook soms als heel intens wordt ervaren willen we graag op de volgende wijze uitleggen.

Hemel en Aarde
Hemel en Aarde

Er zijn over de gehele Aarde plekken die wij ‘Sterren poorten’ zouden willen noemen. Sterren poorten zijn plekken op de Aarde waar de Universele en Aardse energieën in directe verbinding staan met elkaar en een enorme sterke wederzijdse verbinding aangaan. Archetypisch is het omschrijven van deze twee energieën nog het best te vergelijken met het samenkomen van Licht (Universum ) en Schaduw (Aarde) die elkaar ontmoeten en elkaar beschijnen.

Een verblijf op een dergelijke plek op Aarde, met een doorkruising van deze energieën, zorgt er doorgaans voor dat persoonlijke processen en thema’s in ons, die te maken hebben met het Licht en de Schaduw, zich vele malen sneller zullen ontwikkelen en ervoor kunnen zorgen dat zielenthema’s in ons leven die al langer een rol speelden, in korte tijd worden uitgewerkt en daarbij soms intens worden uitvergroot……met andere woorden’ De onderste steen komt boven’.

Abydos is zo’n Sterren poort, een plek op de Aarde die al vanuit de oudheid wordt herkend als een plek waar de Universele, lees Goddelijke krachten, en de Aarde energie elkaar als door een flinterdun gordijn doorkruizen. Een plek die door de oude Egyptenaren feilloos werd getraceerd als de plek waar zij in een rechtstreekse verbinding met deze Goddelijke krachten stonden en waar zij al vóór de eerste dynastieën hun tempels bouwden.

Bijzondere bouwwerken en tempels als het Osirion, de tempel van Sety I en de restanten van de Ramses II tempel, zijn naast de vele tempels die verborgen liggen onder de huizen van het dorp Abydos, zichtbare herinneringen aan een tijd waarin de mens nog volop deze spirituele verbinding herkende.

Dit verklaart waarom nog steeds mensen zich vaak spontaan geraakt voelen als zij het Osirion, de tempel van Sety I of de Ramsses II tempel bezoeken en waarom er tijdens een verblijf in Abydos vaak diepe persoonlijke levensthema’s worden aangeraakt.

Zielenthema’s

Zo zullen zielenthema’s die te maken hebben met het Licht ons vaak vervullen met een enorme kracht, een extatisch gevoel en ons vervullen met een grote blijdschap, onvoorwaardelijke Universele liefde en Universele verbondenheid.

Voor onze ziel betekent dit dat we spiritueel kunnen uitgroeien tot mensen die, nog meer dan we voorheen al deden, wezenlijke bijdragen kunnen gaan leveren aan de kwaliteit van leven op Aarde, voor ons zelf, onze medemens en de Aarde zelf.

Abydos de Gab als sterrenpoort foto Madelinde Taken november 2012
Abydos de Gab als sterrenpoort foto Madelinde Taken november 2012

Zielenthema’s in ons die te maken hebben met onze Schaduw roepen juist tegenovergestelde ervaringen op. Dezelfde extatische ervaringen veranderen in gevoelens van hopeloze afgescheidenheid, afhankelijkheid, verlatenheid, boosheid en laten ons genadeloos oordelen over onszelf en vooral over anderen. Voor onze ziel betekent dit dat de innerlijke wereld in ons klein blijft en we ons zelf opsluiten in de illusie dat we niet anders kunnen dan op de plek te blijven zitten, wachtend tot een ander ons verlost van de ketenen in ons denken.

Goddelijke vonk

Omdat wij mensen zijn zal iedereen op deze Aarde deze twee tegenstellingen in zichzelf herkennen en ooit hebben ervaren. Hier isSDC12826-kopie-768x1024geen ontkomen aan, voor niemand! ……….Echter…….heel lang geleden is aan onze ziel iets toevertrouwd….we zouden dit de Goddelijke vonk willen noemen, een Goddelijk vuur die zijn oorsprong kent in de oerbron van de Goddelijke schepping en omdat wij de creatie van de Goddelijke schepping zelf zijn, is aan ons het vermogen gegeven om altijd boven ons zelf uit te stijgen, niet uitmakend met welk aspect in ons we te maken krijgen, het Licht in ons of de Schaduw in ons.

Stijgen we uit boven ons eigen Licht dan creëert het een enorme potentie aan nieuwe kracht en mogelijkheden welke uitdijt en ons innerlijk doet uitgroeien, altijd gepaard gaande met groeikrachten die ons tonen tot veel meer in staat te zijn dan we ooit hadden gedacht.

Stijgen we uit boven onze Schaduw dan komen we in een staat van spirituele moed, mededogen voor onszelf en oordeelloosheid over anderen en krijgt het Licht in ons de kans om te groeien en zijn we in staat de overkant van de rivier te bereiken waar ons een nieuw land staat te wachten.

Onze intentie

Het House of Life als healingcentrum heeft de intentie een plek te zijn waar iedereen op zijn eigen wijze Abydos en zichzelf mag ervaren met de stimulans om altijd boven onszelf uit te stijgen. Het is onze intentie een Lichtplek te zijn waarbij we als geen ander weten hoe onze gedachten wolken kunnen creëren die Schaduwen voor ons opwerpen die met ons mee gaan lopen.

10377432_1543012639309383_4056188631556772246_nAls geen ander hebben we de ervaring dat we ook steeds maar weer boven ons zelf uit kunnen stijgen door te blijven vertrouwen op onze Goddelijke vonk, door te blijven doorgaan en ons zelf te blijven richten op het Licht. Hoe wij gedisciplineerd in ons denken, telkens weer kunnen ervaren dat de kracht van ons innerlijk Licht de momenten van de Schaduw in ons kleiner en kleiner doet maken tot het tenslotte een wolkje wordt waar het leuk en grappig is om mee te spelen en we blij worden omdat het ons af en toe van een fikse regenbui voorziet waarop we juist zaten te wachten. En zeg nu zelf, wie en wat heeft er nu geen water nodig om te groeien?

Flower of Life Verbinding  

De Flower of Life verbinding bestaat uit mensen die zich verbonden voelen met het Healing centrum House of Life. Zij hebben procesmatig ruime ervaringen opgedaan met de werk en zienswijze van het House of Life en onderschrijven de spirituele doelstellingen van het healingcentrum. Het zijn therapeuten, healers en wijze mensen die in hun dagelijks leven zelfstandig en onafhankelijk van elkaar functioneren maar als een ‘Flower of Life’ verbonden zijn met elkaar – elkaar inspireren, aanvullen en ondersteunen daar waar nodig is.hands

Begeleiding en Nazorg 

Als Flower of Life verbinding delen wij graag onze jaren lange ervaringen met u en willen wij met u meelopen in uw proces als u daar behoefte aan heeft. Delen is Helen. Vraag altijd om onze steun als door uw verblijf in het House of Life levensthema’s zijn aangeraakt die bij thuiskomst nog verder doorwerken en u de behoefte voelt om uw ervaringen te delen. U zult merken dat u daarmee uw eigen proces ondersteunt, verhelderd en verduidelijkt. U hoeft daarvoor niet perse deel te hebben genomen aan de opleiding of één van de georganiseerde Hathor Healingreizen. Volgt u de opleiding, bent u  op eigen gelegenheid in het  House of Life geweest of heeft u deelgenomen aan een andere georganiseerde reis en gebruik gemaakt van een healing verblijf in het House of Life en heeft u het gevoel dat door dit verblijf processen in gang zijn gezet waarover vragen zijn ontstaan of wilt u ervaringen delen, schroom niet om contact op te nemen met het Flower of Life Team.